Skip to main content
Factsheet, 2004

Minerarflugor i växthus

Nedstam, Barbro

Abstract

Minerarflugor, fam. Agromyzidae, är en grupp av insekter som är relativt vanligt förekommande i naturen. Där hålls angreppen på en lågnivå av diverse naturliga fiender, främst parasitsteklar. Ett fåtal arter av minerarflugor är viktiga skadedjur på växthuskulturer. Visserligen brukarnyttodjuren också söka sig in och så småningom ta hand om angreppet, men oftast först när skadan är ett faktum. I detta faktablad informeras om de viktigaste minerarflugornas levnadssätt och om deras bekämpning.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2004, number: 86 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nedstam, Barbro
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108552