Skip to main content
Factsheet, 1993

Sorkar

von Freytag-Loringhoven, Birgitta;

Abstract

Sorkar orsakarvarje år stora skador på träd och buskar. Speciellt allvarligt är det i fruktodlingar, plantskolor och skogsplanteringar där stora ekonomiska värden ofta står på spel. I vårt land finns det sex vanligt förekommande sorkarter varav vattensorken, Arvicola terrestris och åkersorken, Microtus agrestis, hör till de stora skadegörarna. Särskilt under snörika vintrar gör de stor skada genom att gnaga bort barken på unga saftrika trädplantor eller genom att stympa och gnaga av rötterna på större träd. 

Keywords

Vattensork; Arvicola terrestris; åkersork; Microtus agrestis; åtgärder

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

1993, number: 89 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

von Freytag-Loringhoven, Birgitta
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108555