Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 1993

Skadedjur på krusbär

Hellqvist, Sven

Abstract

Detta faktablad behandlar flertalet av de skadedjur som kan uppträda på krusbär. Vissa arter behandlas även i andra faktablad, numret anges inom parentes. 

Keywords

krusbär; krusbärskvalster; Bryobia ribis; Bryobia praetiosa; krusbärsbladlus; Aphis grossulariae; Nasonovia ribisnigri; Hyperomyzus pallidus; almbladlus; Eriosoma ulmi; vanlig sköldlus; Parthenolecanium corni; pilsköldlus; Chionaspis salicis; krusbärsstekel; Nematus ribesii; liten krusbärs stekel; Pristiphora rufipes; krusbärsmätare; Abraxas grossulariata; mindre krusbärsmätare; !tame wauaria; krusbärsmott; Zophodia convolutella; vinbärsknoppmal; Euhyponomeutoides albithoracellus; vinbärsskottmal; Lampronia capitella; vinbärsglasvinge; Synathedon tipuliformis; åtgärder

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1993, number: 90 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Hellqvist, Sven

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108556