Skip to main content
Factsheet, 2006

Kålmal

Åsman, Karolina

Abstract

Kålmalen kan leva på många olika växter inom familjen korsblommiga växter, men föredrar framförallt allt olika Brassica-arter som kål- och senapsväxter. Kålmal är en insekt som finns över hela världen och vid höga tätheter eller vid brist på värdväxter kan den migrera och föras vidare långa avstånd med vinden. Vissa år kan stora moln driva in från kontinenten men oftast är kålmalen inte något stort problem i Sverige. Om sommaren är varm och fjärilen anländer tidigt på säsongen kan kålmalen hinna med fler än två generationer. U n der de år som detta inträffar kan de orsaka stora skador i kål- och rapsodlingar. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2006, number: 94 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Åsman, Karolina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108565