Skip to main content
Factsheet, 2010

Gråmögel på jordgubbar

Svensson, Birgitta;

Abstract

Gråmögel på jordgubbar, som orsakas av svampen Botrytis cinerea, är en sjukdom som kan orsaka mycket stora förluster i jordgubbsodling. När klimatet är gynnsamt för svampens utveckling kan skadorna bli så omfattande att hela bärskörden blir förstörd. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

2010, number: 97 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108566