Skip to main content
Factsheet, 2005

Svart rotröta

Norin, Ingegerd

Abstract

Svart rotröta är en jordbunden sjukdom, som orsakas av svampen Phomopsis sclerotioides. Det är en svår skadegörare, som vid odling under glas angriperrötterna på växter inom familjen Cucurbitaceae (gurkväxter). I gurk-och melonodlingar kan den, då jorden är starkt nedsmittad, orsaka stora skördeförluster och plantorna kan helt vissna ned och dö. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2005, number: 99 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Norin, Ingegerd
No organisation

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108568