Skip to main content
Factsheet, 2005

Svart rotröta

Norin, Ingegerd;

Abstract

Svart rotröta är en jordbunden sjukdom, som orsakas av svampen Phomopsis sclerotioides. Det är en svår skadegörare, som vid odling under glas angriperrötterna på växter inom familjen Cucurbitaceae (gurkväxter). I gurk-och melonodlingar kan den, då jorden är starkt nedsmittad, orsaka stora skördeförluster och plantorna kan helt vissna ned och dö. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

2005, number: 99 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Norin, Ingegerd
No organisation

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108568