Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet1991

Rotröta på hallon

Norin, Ingegerd

Abstract

En allvarlig sjukdom på hallon med liknande förlopp som rödröta på jordgubbar har under längre tid uppträtt i odlingar i USA, och har på senare tid även drabbat flera europeiska länder, däribland England, Skottland, Tyskland och Frankrike. Sjukdomen finns nu även i Norge och Danmark. Eftersom den överlever mycket länge i jorden och är omöjlig att utrota utgör den ett allvarligt hot mot hallonodlingen. Sjukdomen, som orsakas av svampen Phytophthora fragariae var. rubi, har hittills inte påträffats i Sverige. Se även faktablad om rödröta på jordgubbar 71 T. 

Keywords

rotröta; Phytophthora fragariae var. rubi; hallon; åtgärder

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1991, number: 158 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108569