Skip to main content
Factsheet, 1997

Kalciumrelaterade sjukdomar hos trädgårdsväxter

Ericsson, Nils-Arthur

Abstract

Kalcium, som är ett av våra vanligaste grundämnen och räknas till makronäringsämnena, kan ställa till stora problem for kvaliteten hos våra trädgårdsväxter. Brist på kalcium ger upphov till fysiologiska skador, d.v.s. skador som inte är orsakade av insekter, svampar, bakterier etc. Kalcium påverkar också många andra funktioner i växten. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1997, number: 177 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ericsson, Nils-Arthur
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108570