Skip to main content
Factsheet, 1991

Skadedjur på potatis

Azrang, Manochehr; Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Potatis kan angripas av ett stort antal skadedjur bland gnagare, nematoder, blötdjur, tusenfotingar, insekter, spindel-och kräftdjur. De flesta av dessa skadegörare är i hög grad polyfaga, vilket innebär att de kan angripa åtskilliga andra växter förutom potatis. Såväl växtens ovanjordiska delar (bladverk och stjälkar), som dess underjordiska delar (rötter, stolaner och knölar) kan utsättas för angrepp. Detta faktablad vänder sig i första hand till fritidsodlare. De skadedjur, som redan har behandlats i vår faktabladserie kommer här endast att nämnas helt kort (numret på respektive faktablad står inom parentes). 

Keywords

skadedjur; potatis; potatiscystnematod; sniglar; snäckor; tusenfotingar; dvärgfotingar; stinkflyn; stritar; bladlöss; jordflyn; potatisstamfly; harkrankar; knäppare; bladhorningar; koloradoskalbagge; renfanebagge; åtgärder

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1991, number: 47 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Azrang, Manochehr
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology
Pettersson, Maj-Lis
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108572