Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet1996Open access

Morotsflugan

Rämert, Birgitta; Åkerberg, Carl

Abstract

Morotsflugan (P sila rosae) är vanligt förekommande i vårt land och förorsakar allvar Ii g skada på morot. Det är morotsflugans larver som gör skada på roten. Främst angrips morötter, men även andra flockblomstrigaväxter såsom selleri, palsternacka och rotpersilja kan angripas.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1996, number: 77 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Rämert, Birgitta

   • Sveriges lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Åkerberg, Carl

    • Sveriges lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Horticulture

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/108574