Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet1999Open access

Mjöldagg på vinbär och krusbär

Svensson, Birgitta ; Hellqvist, Sven

Abstract

Mjöldagg (egentligen amerikansk krusbärsmjöldagg) på svarta, röda och vita vinbär samt på krusbär och måbär orsakas av svampen Sphaerotheca mors-uvae. Denna svampsjukdom är idag vanligast på krusbär medan nya mjöldaggsresistenta sorter medfört att angreppen minskat i betydelse på svarta vinbär. På danska och norska kallas denna sjukdom för krusbärsdödaren, vilket anger hur allvarlig den kan vara. Du kan även läsa om mjöldagg i faktablad 63 T. Mjöldaggsangrepp på vinbär och krusbär förekommer över hela landet, men svampen är ofta mindre aggressiv i norra Norrland.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1999, number: 8 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Svensson, Birgitta

   • Sveriges lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Hellqvist, Sven

    • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Horticulture

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/108575