Skip to main content
Factsheet, 1999

Mjöldagg på vinbär och krusbär

Svensson, Birgitta ; Hellqvist, Sven

Abstract

Mjöldagg (egentligen amerikansk krusbärsmjöldagg) på svarta, röda och vita vinbär samt på krusbär och måbär orsakas av svampen Sphaerotheca mors-uvae. Denna svampsjukdom är idag vanligast på krusbär medan nya mjöldaggsresistenta sorter medfört att angreppen minskat i betydelse på svarta vinbär. På danska och norska kallas denna sjukdom för krusbärsdödaren, vilket anger hur allvarlig den kan vara. Du kan även läsa om mjöldagg i faktablad 63 T. Mjöldaggsangrepp på vinbär och krusbär förekommer över hela landet, men svampen är ofta mindre aggressiv i norra Norrland.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1999, number: 8 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svensson, Birgitta (Svensson, Birgitta )
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences
Hellqvist, Sven
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108575