Skip to main content
Factsheet, 1994

Dvärgkvalster på prydnadsväxter

Pettersson, Maj-Lis

Keywords

dvärgkvalster; Tarsonemidae; cyklamenkvalster; Phytonemus pallidus pallidus; begoniakvalster; toppskottskvalster; Polyphagotarsonemus latus; narcisskvalster; Steneotarsonemus laticeps; Acaridae; förmultningskvalster; lökkvalster; Rhizoglyphus callae; åtgärder

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1994, number: 95 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108577