Skip to main content
Factsheet, 2003

Jordgubbsvivel

Svensson, Birgitta

Abstract

Jordgubbsvivel eller hallonblomvivel (Anthonomus rubi), förekommer över hela Sverige och är en mycket allvarlig skadegörare i odlingar av jordgubbar och ibland även i hallon. Den lever på både kulturväxter och vildväxande arter inom släktena Fragaria, Rubus, Rosa och Alchemilla. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2003, number: 96 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svensson, Birgitta (Svensson, Birgitta )
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108578