Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2003Open access

Jordgubbsvivel

Svensson, Birgitta

Abstract

Jordgubbsvivel eller hallonblomvivel (Anthonomus rubi), förekommer över hela Sverige och är en mycket allvarlig skadegörare i odlingar av jordgubbar och ibland även i hallon. Den lever på både kulturväxter och vildväxande arter inom släktena Fragaria, Rubus, Rosa och Alchemilla. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2003, number: 96 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Svensson, Birgitta

   • Sveriges lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108578