Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 1995

Svampsjukdomar på ärter

Bødker, Lars; Larsson, Mariann

Abstract

Svampsjukdomar kan angripa ärter på rötter, stjälkar, blad, baljor och frön. Rotsjukdomar uppträder antingen vid användning av infekterat utsäde eller på platser där man tidigare har odlat ärter flera gånger. Bladsjukdomarna däremot kan spridas med vinden mellan fålt. Bladsjukdomarna är förhållandevis lätta att identifiera, medan rot-och stjälkbassjukdomarna är svårare att särskilja eftersom de ofta förekommer samtidigt på rötterna. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1995, number: 173 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Horticulture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108579