Skip to main content
Report, 2005

Odlad organogen jord i Sverige 2003 – areal och grödfördelning uppskattad med hjälp av digitaliserade databaser. Slutrapport till Naturvårdsverket. 40 s

Berglund, Örjan; Berglund, Kerstin

Published in


Publisher: SLU/Markvetenskap/Hydroteknik

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/10860