Skip to main content
Report, 2005

Uppföljning av naturvärden i ängs- och betesmarker via NILS : statistisk utvärdering och förslag till design

Glimskär, Anders; Löfgren, Per; Ringvall, Anna

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
2005, number: 146
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Löfgren, Per
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Ringvall, Anna (Ringvall, Anna)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108658