Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005Open access

Uppföljning av naturvärden i ängs- och betesmarker via NILS : statistisk utvärdering och förslag till design

Glimskär, Anders; Löfgren, Per; Ringvall, Anna

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
2005, number: 146
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, Sveriges lantbruksuniversitet