Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2020

Forskning för djurens skull : katt, hund & häst 2019


Hagberg Gustavsson, Malin (ed.)

Abstract

Rapporten du håller i presenterar delar av den forskning om katter, hundar och hästar som genomfördes vid Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) under 2019. Djurhälsa och djurvälfärd är centrala områden vid SLU och här pågår studier av friska och sjuka djur, deras behov och beteenden. SLU är också det enda universitet i Sverige som utbildar veterinärer, djursjukskötare och husdjursagronomer. Att leva nära djur har positiva effekter på människors välbefinnande och livskvalitet. Många människor finner till exempel en meningsfull fritid i hund-, katt- och hästägande. Betydelsen av dessa djur har visats tydligt under den pågående pandemin då försäljningen av sällskapsdjur har skjutit i höjden. Sport- och sällskapsdjur bidrar till samhällsnyttan i många olika funktioner. Hälsoaspekten av att röra på sig tillsammans med sitt djur får stor betydelse i ett samhälle där negativa konsekvenser av ett stillasittande liv blir allt större. Djuren är också viktiga genom de tjänster de utför för människor i polis-, tull-, sjukvårds-, rehabiliteringsverksamhet och mycket annat. Då vi håller djuren för vår egen skull och på våra villkor är vi ansvariga för deras hälsa och välmående, och forskningen om sport- och sällskapsdjur är viktig i en hållbar samhällsutveckling. Forskning om djurs spontant uppkomna sjukdomar är avgörande för utveckling av förebyggande djurhälsoinsatser och behandling av sjuka djur, men ger också ökad kunskap om de sjukdomar som drabbar både djur och människor. Forskning behövs också för att öka kunskapen om modern, etisk, hållbar djurhållning, inkluderat hur djuren används för arbete, sport och sällskap. Våra forskare arbetar med alla dessa aspekter av djurhälsa och djurvälfärd.

Published in

SLU Framtidens djur, natur och hälsas rapportserie
2020, number: 6
ISBN: 978-91-576-9781-3, eISBN: 978-91-576-9782-0
Publisher: SLU Framtidens djur, natur och hälsa

   SLU Editors

  Associated SLU-program

  SLU Future One Health

  UKÄ Subject classification

  Clinical Science
  Animal and Dairy Science
  Genetics and Breeding

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108666