Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2020Open access

Dynamisk modell av den industriella symbiosen i Sotenäs

Nicolaidis, Andreas; Tufvesson, Linda; Khalil, Sammar; Prade, Thomas

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2020, number: 2020:11Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet