Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Expeditionsrapport IBTS, augusti 2020

Bland, Barbara; Börjesson, Patrik

Abstract

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3. Fisket utförs med den franska bottentrålen GOV.

Under denna expedition gjordes totalt 46 giltiga tråldrag i hela området, 24 i Skagerrak och 19 i Kattegatt samt två i Nordsjön. Fångsten utgjordes av 60 fiskarter varav 9,5 ton var sill, 10,4 ton skarpsill, 1,1 ton kolja och 528 kg torsk.

I Kattegatt visar sillens 0-grupp och skarpsillens 1-grupp en markant ökning. Koljans 0-grupp i Skagerrak är den största sedan 2009. Torsken domineras av 1- gruppen i enlighet med förra årets starka 0-grupp. 0-gruppen i år är måttlig medan övriga åldersklasser hos torsken är fortsatt extremt låga.

Biologiska parametrar på individnivå samlas in på sill- och torskfiskar samt några plattfiskar. Totalt provtogs 3 999 individer från 13 olika arter med avseende på ålder och könsmognad.


Published in

Aqua reports
2020, number: 2020:13eISBN: 978-91-576-9798-1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet