Skip to main content
Other publication, 2015

Fältinstruktion för nationell inventering av landskapet i Sverige, NILS och Ä&B : år 2015

Esseen, Per Anders; Glimskär, Anders Ove; Ståhl, Göran;

Published in


Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Esseen, Per Anders
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Glimskär, Anders Ove (Glimskär, Anders)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Agricultural landscape

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Forest Science
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108777