Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2020Peer reviewedOpen access

Organisering och ledning av samverkan i praktiken - med hjälp av begrepp och processer

Augustinsson, Sören; Blix Germundsson, Lisa

Abstract

Syftet är att föreslå ett antal begrepp som verktyg för att tonsätta och bråka med ledning och organisering av samverkan i praktiken. Tonsätta innebär att begreppen hjälper praktiker att benämna fenomen som man tidigare inte haft ett språk för. Bråka innebär att med hjälp av begrepp lära sig att se nya saker som också utmanar, både ens tidigare föreställningar och tidigare forskning utmanas. I kontrast till modeller, system eller liknande stöd för handlande fokuserar vi på begrepp som kan vara till stöd för att förstå och utveckla komplexa processer av samverkan i praktiken. 

Keywords

Samverkan; samarbete; koordinering; komplexitet; gränssättande objekt; tillit

Published in

Socialmedicinsk Tidskrift
2020, Volume: 97, number: 4, pages: 625-639

    UKÄ Subject classification

    Sociology (excluding Social work, Social Psychology and Social Anthropology)

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/108850