Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2020Open access

Fältdata och fjärranalys visar förutsättningar för friluftsliv

Hedblom, Marcus; Hedenås, Henrik

Published in

Skog & mark
2020, number: 2020, pages: 18-21
Title: Tema ekosystemtjänster
ISBN: 978-91-620-1305-9
Publisher: Naturvårdsverket