Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2006

Introduktion till mätning av träd och bestånd

Wilhelmsson, Erik; Lämås, Tomas; Nyström, Kenneth; Walheim, Mats; holmström, hampus

Published in


Publisher: SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning