Skip to main content
Other publication, 2006

Introduktion till mätning av träd och bestånd

Wilhelmsson, Erik; Lämås, Tomas; Nyström, Kenneth; Walheim, Mats; holmström, hampus
Wilhelmsson, Erik (ed.)

Published in


Publisher: SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning