Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2020

Möjligheter och osäkerheter med ekologisk kompensation

Öckinger, Erik; Blicharska, Malgorzata; Hedblom, Marcus; Josefsson, Jonas; Pärt, Tomas; Ranius, Thomas; Widenfalk, Lina

Abstract

Ekologisk kompensation är ett relativt nytt begrepp, som både innebär en god ansats och fallgropar. Det behövs ekologiska riktlinjer, men också systematisk uppföljning av dessa åtgärder, för att vi ska kunna veta att de gör nytta.

Published in

Biodiverse
2020, Volume: 25, number: 2, pages: 10-11