Skip to main content
Other publication, 2020

Mångbruk – att samsas om samma skog

Bjärstig, Therese; Nordström, Eva-Maria; Sandström, Camilla; Zhang, Jasmine

Abstract

Det finns en potential för att utveckla mångbruk av skog, men det förutsätter en väl utvecklad landsbygdspolitik med en tydlig styrning och vision för framtiden. Det visar analysen som bygger på intervjuer med skogsägare och mångbrukare med eller utan skog, och på litteraturstudier av tidigare forskning om hur skogen används.

Published in


Publisher: SLU Future Forests, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Bjärstig, Therese
Umeå University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Sandström, Camilla
Umeå University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

SLU Future Forests

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109093