Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2020

Mångbruk – att samsas om samma skog

Bjärstig, Therese; Nordström, Eva-Maria; Sandström, Camilla; Zhang, Jasmine

Abstract

Det finns en potential för att utveckla mångbruk av skog, men det förutsätter en väl utvecklad landsbygdspolitik med en tydlig styrning och vision för framtiden. Det visar analysen som bygger på intervjuer med skogsägare och mångbrukare med eller utan skog, och på litteraturstudier av tidigare forskning om hur skogen används.

Published in

Policy brief (SLU Future Forests)
2020, number: maj 2020
Publisher: SLU Future Forests, Sveriges lantbruksuniversitet