Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Bedövningsmetoder för gris vid slakt

Wallgren, Torun; Wallenbeck, Anna; Berg, Lotta

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2020, number: 51
Publisher: Avdelningen för Miljö, omsorg och djurhälsa, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet