Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Expeditionsrapport kusttrålundersökningen 2020

Andersson, Erika; Svenson, Anders; Svensson, Filip

Abstract

Den årliga kusttrålundersökningen längs den västsvenska skärgården sträcker sig från utsjöbanken Fladen i Kattegatt i söder till Singlefjorden vid norska gränsen i norr. Undersökningen har utförts årligen sedan 2001 med syftet är att inventera artsammansättningen och rekryteringen hos fisk i allmänhet samt förekomst av stor torsk i synnerhet. Kusttrålundersökningen tillför också grundläggande data avseende indikatorer för kustfiskarter inom ramen för arbetet med Havsmiljödirektivet.

År 2020 utfördes kusttrålningen under 9 dagar mellan den 31 augusti och 10 september. Totalt trålades 33 stationer varav 8 låg i utsjön och 25 vid kusten.

Endast en torsk över 40 cm fångades, dock var längdfördelningen av torsk över 20 cm per timme högre än vid föregående år, både vid kusten och i utsjön.

Keywords

kusttrålning; torsk; artsammansättning; biomassa; bestånd

Published in

Aqua reports
2020, number: 2020:17eISBN: 978-91-576-9805-6Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet