Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2020

Elektronisk längdmätning av fisk : en jämförelse av metoder

Ovegård, Mikael

Abstract

Längdmätning av fisk kan göras effektivare och generera data av högre kvalité om det utförs med en elektronisk mätbräda istället för med en manuell mätbräda, papper och penna. Det enskilt största problemet för implementeringen av elektroniska mätbrädor inom fiskforskning har varit, och är i viss mån fortfarande, att de har en hög tillverknings- och inköpskostnad. Syftet med denna studie är att utreda om det finns enklare och kostnadseffektivare alternativa teknologier som skulle kunna tillämpas i elektroniska mätbrädor. Två nya metoder/teknologier för längdmätning av fisk jämförs med en kommersiellt tillgänglig elektronisk mätbräda. Resultaten visar att en mätbräda bestående av en membranpanel med taktila knappar är en kostnadseffektiv lösning och föredras av användarna framför den kommersiellt tillgängliga produkten då längdmätning utförs i hela cm.

Keywords

elektronisk mätbräda; membranpanel; ultraljud

Published in

Aqua reports
2020, number: 2020:18
eISBN: 978-91-576-9810-0
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet