Skip to main content
Factsheet, 2020

Samband mellan förekomst av stora betande fåglar och skador på gröda

Montras Janer, Teresa; Knape, Jonas; Nilsson, Lovisa; Tombre, Ingunn; Pärt, Tomas; Jarnemo, Anders; Levin, Maria; Månsson, Johan

Abstract

Antalet gäss, sångsvanar och tranor i Sverige och övriga Europa har ökat de senaste årtiondena.

Fåglarna väljer gärna att beta på fält med växande grödor och kan därmed orsaka skördeförluster.

I den här studien undersökte vi hur sambandet mellan antalet fåglar och skadenivåer ser ut över tid i Sverige.

Skadorna ökar med antalet fåglar, men även andra faktorer (till exempel väder) påverkar skadegraden. Därför är det mycket svårt att förutsäga hur stora skadorna kommer att bli från år till år, även om man har kunskap om antalet fåglar.

En reducering av antalet fåglar kan vara ett sätt att minska skadorna på lång sikt, men man kan inte förvänta sig en direkt respons.

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2020, number: 2020:1
ISBN: 978-91-985247-7-2
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Tombre, Ingunn
Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Jarnemo, Anders
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre
SLU Network Plant Protection

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109174