Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2020

Tillskott av hösilage i ett inhysningssystem med elektronisk utfodring (ESF) av dräktiga suggor

Schild, Sarah-Lina; Lindqvist, Anna; Olsson, Anne-Charlotte

Abstract

I Sverige ökar intresset för inhysningssystem med elektronisk foderutmatning (ESF) till dräktiga suggor i grupp. Användningen av ESF-system ger flera fördelar såsom individuell utfodring av djuren (djuren identifieras via örontranspondrar) och utrymmesbesparing eftersom suggorna inhyses i stora grupper. Det senare är särskilt relevant efter de senaste ändringarna i de svenska djurskyddsföreskrifterna. I föreskrifter från Jordbruksverket anges att varje sugga måste ha tillgång till minst 2,05 m2när suggor hålls i grupper om 40 eller fler (SJVFS 2017: 25 Saknr L 106). Som jämförelse kräver ett system med individuella ätbås och gemensam liggyta respektive gödselyta (3-rumssystem) minst 2,9 m2 per sugga och system med individuella utfodringsbås och djupströ minst 3,5 m2.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2020, number: 2020:13
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet