Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2020

Grönt kulturarv för gener och berättelser vidare

Oskarsson, Linnea

Published in

Biodiverse
2020, Volume: 25, number: 1, pages: 20-22