Skip to main content
Factsheet, 2020

Hälsofrämjande utemiljöer

Bengtsson, Anna; Åshage, Anna; Burman, Robert; Oher, Nina

Abstract

I detta faktablad beskrivs upplägg och resultat från tre projekt där forskare använt och utvecklat modeller och verktyg för hur forskning kan komma in i design- och planeringsprocesser – det vill säga evidensbaserad design (EBD)

Published in

Movium Fakta
2020, number: 2020:4
Publisher: Tankesmedjan Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Burman, Robert
County Administrative Board Jönköping

UKÄ Subject classification

Environmental Health and Occupational Health
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109191