Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2020

Hälsofrämjande utemiljöer

Bengtsson, Anna; Åshage, Anna; Burman, Robert; Oher, Nina

Abstract

I detta faktablad beskrivs upplägg och resultat från tre projekt där forskare använt och utvecklat modeller och verktyg för hur forskning kan komma in i design- och planeringsprocesser – det vill säga evidensbaserad design (EBD)

Published in

Movium Fakta
2020, number: 2020:4
Publisher: Tankesmedjan Movium, Sveriges lantbruksuniversitet