Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter - Peer-reviewed, 2021

Kokonstanten : kor och smådjur som kapital och inkomster i tidigmodern hushållsekonomi

Larsson, Jesper

Keywords

cattle; small stock; early modern; household; capital; income

Published in

Title: Nötkreatur i Sverige: kulturhistoriska och samtida perspektiv
ISBN: 978-91-86959-70-8
Publisher: Institutet för språk och folkminnen