Skip to main content
Magazine article, 2019

Nya rön om vitmossodling väckte intresse

Kling, Monica; Jordan, Sabine

Abstract

Vitmossodling i stor skala på avslutade torvtäkter skulle minska utsläppen av växthusgaser, säkerställa odlingssubstrat och bidra till flera av de svenska miljömålen. Det konstaterades under ett seminarium vid SLU i Uppsala, som forskaren Sabine Jordan och Institutionen för mark och miljö stod värd för.

Published in

Svensk Torv
2019, number: 3, pages: 4-5