Skip to main content
Magazine article, 2006

Att stjäla en plats

Hellström, Maria

Abstract

Artikeln diskuterar utifrån uttrycket "att ta plats" olika möjligheter att aktivt bidra till och medvetandegöra stadutvecklingens problematik. Den tar sin utgångspunkt i konstnärliga aktioner, arkitektoniska experiment och sociala, urbana rörelser, bland annat Fristaden Christiania i Köpenhamn

Keywords

arkitektur; plats; appropriering; Fristaden Christiania

Published in

Arkitekten
2006, number: 12, pages: 37-40
Publisher: Sveriges Arkitekter