Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2020Open access

Var och när uppstår skada på gröda av tranor, gäss och svanar?

Montras Janer, Teresa; Knape, Jonas; Stoessel, Marianne; Nilsson, Lovisa; Tombre, Ingunn; Pärt, Tomas; Jarnemo, Anders; Levin, Maria; Månsson, Johan

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2020, number: 2020:2
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet