Skip to main content
Book chapter, 2006

Varning - vägarbete pågår, utdrag ur en utforskandes dagbok

Wingren, Carola

Keywords

design; gräns; enkelhet; berättande; vägrum; filter; kraftfullhet; kroppslighet; rufsighet; totalupplevelse; helhetsupplevelse; tydligt; kraftfullt; starkt; varmt; rött; kontrast; kaos; ristning; blommigt; skissande; forskning; möte; mening; berör; dolda ting; skratt; allvar; kraftfullhet; utforskande; arkitektur; möjlighetsrum; kumulativ kunskap; drift

Published in

Book title: Utforskande arkitektur
ISBN: 91-975901-4-2
Publisher: Axl Books

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/10937