Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

Växtplanktons rehabilitering i försurade sjöar efter kalkning : Resultat från IKEU-sjöar

Willen, Eva

Keywords

försurning; vatten; kalkningseffekter; växtplankton

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2006, number: 2006:11
Publisher: Institutionen för Miljöanalys