Skip to main content
Other publication, 2006

Kolla att kon cyklar! Progesteronprofiler som ett verktyg för att studera igångsättningen av mjölkkons reproduktionscykel efter kalvning

Petersson Karl-Johan

Published in


Publisher: Stiftelsen Lantbruksforskning