Skip to main content
Report, 2020

Skördetidpunktens inverkan i andra skörd på fodervärdet hos rörsvingel och timotej till nötkreatur med baggar som modelldjur

Nadeau, Elisabet; Oliveira De Sousa, Dannylo; Dahlström, Frida

Published in


Publisher: Avdelningen för produktionssystem, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109515