Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Skördetidpunktens inverkan i andra skörd på fodervärdet hos rörsvingel och timotej till nötkreatur med baggar som modelldjur

Nadeau, Elisabet; Oliveira De Sousa, Dannylo; Dahlström, Frida

Published in


Publisher: Avdelningen för produktionssystem, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet