Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2020Open access

Ekologisk odling av åkerböna i Frankrike och Sverige – vad kan vi lära?

Åkerfeldt, Magdalena; Wivstad, Maria

Published in

ISBN: 978-91-576-9807-0
Publisher: SLU Ekologisk produktion och konsumtion