Skip to main content
Report, 2020

Uppdaterad information om vårflyttningsoch häckningstider för svenska fåglar : ”key concept document”

Månsson, Johan; Jarnemo, Anders;

Keywords

Ulv; Canis Lupus; antall familiegrupper; antall revirmarkerende par; antall valpekull; bestandsstørrelse; bestandsutvikling; overvåking; Skandinavia

Published in

Rapport från Viltskadecenter

2020, number: 2020:6
eISBN: 978-91-985248-0-2
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Jarnemo, Anders
Halmstad University

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109587