Skip to main content
Magazine article, 2006

Vallfröblandningar i intensiva skördesystem – marknadsblandningar

Andersson, Per-Anders; Halling, Magnus

Published in

Försöksrapport 2005 Animaliebältet. Växtodlingsförsök 2005. Resultat från regionala växtodlingsförsök utförda i Jönköping, Kalmar-Kronoberg, Blekinge, Gotland och Halland
2006, pages: 12–17

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Andersson, Per-Anders

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/10965