Skip to main content
Report, 2020

Förvaltning av tranor, gäss och svan i Europa – ersättningssystem, skadeförebyggande åtgärder och acceptansnivåer

Nilsson, Lovisa; Teräväinen, Malin; Månsson, Johan

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2020, number: 2020:5
eISBN: 978-91-985247-6-5
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Teräväinen, Malin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre
SLU Network Plant Protection

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109677