Skip to main content
Report, 2020

Förvaltning av tranor, gäss och svan i Europa – ersättningssystem, skadeförebyggande åtgärder och acceptansnivåer

Nilsson, Lovisa; Teräväinen, Malin; Månsson, Johan;

Published in

Rapport från Viltskadecenter

2020, number: 2020:5
eISBN: 978-91-985247-6-5
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre
SLU Network Plant Protection

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109677