Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Förvaltning av tranor, gäss och svan i Europa – ersättningssystem, skadeförebyggande åtgärder och acceptansnivåer

Nilsson, Lovisa; Teräväinen, Malin; Månsson, Johan

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2020, number: 2020:5eISBN: 978-91-985247-6-5
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet