Skip to main content
Factsheet, 2020

Hur väljer tranor fält för födosök?

Nilsson, Lovisa; Bunnefeld, Nils; Persson, Jens; Jarnemo, Anders; Levin, Maria; Månsson, Johan

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2020, number: 2020:3
eISBN: 978-91-985247-9-6
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Bunnefeld, Nils
University of Stirling
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Jarnemo, Anders
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre
SLU Network Plant Protection

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109694