Skip to main content
Report, 2019

Expeditionsrapport : kusttrålundersökningen 2019

Andersson, Erika; Jakobsson, Peter; Thorvaldsson, Baldvin; Högvall, Johanna

Abstract

Den årliga kusttrålningen längs den västsvenska skärgården sträcker sig från Fladen i Kattegatt i söder till norska gränsen och Singlefjorden i norr. Insamlingen har utförts årligen sedan 2001 med syftet är att inventera artsammansättningen och rekryteringen hos fisk i allmänhet samt förekomst av stor torsk i synnerhet. Årets insamling utfördes under nio dagar mellan den 2 och 19 september. Totalt trålades 36 stationer varav 10 låg i utsjön och 26 vid kusten. Det var knappt någon fångst av torsk större än 40 cm och frekvensen torsk mindre än 20 cm per tråltimme var högre än tidigare, framförallt i utsjön.

Keywords

kusttrålning; torsk; artsammansättning; biomassa; bestånd

Published in

Aqua reports
2019, number: 2019:19
eISBN: 978-91-576-9703-5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109711