Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019

Expeditionsrapport : kusttrålundersökningen 2019

Andersson, Erika; Jakobsson, Peter; Thorvaldsson, Baldvin; Högvall, Johanna

Abstract

Den årliga kusttrålningen längs den västsvenska skärgården sträcker sig från Fladen i Kattegatt i söder till norska gränsen och Singlefjorden i norr. Insamlingen har utförts årligen sedan 2001 med syftet är att inventera artsammansättningen och rekryteringen hos fisk i allmänhet samt förekomst av stor torsk i synnerhet. Årets insamling utfördes under nio dagar mellan den 2 och 19 september. Totalt trålades 36 stationer varav 10 låg i utsjön och 26 vid kusten. Det var knappt någon fångst av torsk större än 40 cm och frekvensen torsk mindre än 20 cm per tråltimme var högre än tidigare, framförallt i utsjön.

Keywords

kusttrålning; torsk; artsammansättning; biomassa; bestånd

Published in

Aqua reports
2019, number: 2019:19eISBN: 978-91-576-9703-5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet