Skip to main content
Factsheet, 2021

Barnvänlig parkförvaltning i praktiken

Jansson, Märit;

Abstract

Hur kan förvaltningen av parker och andra utemiljöer bli barnvänlig? Det har undersökts i ett forskningsprojekt riktat mot både kommunala parkförvaltare och barn, i Sverige och Danmark. Genom breda, inkluderande arbetssätt, där barns egna perspektiv ingår och flera möjligheter att ge barn tillgång till en mångfald av platser tillvaratas, har en del parkförvaltningar börjat utveckla en barnvänlig inriktning. Men kunskapen och engagemanget är ofta beroende av enskilda, drivna tjänstepersoner och flera utmaningar kan uppstå.

Published in

LTV-fakultetens faktablad

2021, number: 2021:1
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109771